SEO Praha!

Zkratka SEO pochází z anglického Search Engine Optimization, což znamená optimalizace pro vyhledávače. Jejím cílem je zlepšení pozice webů ve fulltextových vyhledávačích. Zaměřuje se především na cílenou návštěvnost stránek a na web se tak dostanou jen ti lidé, pro které je určen. Proto jsou také dobře optimalizované stránky základním marketingovým tahem pro každou firmu.

Pokračovat ve čtení

Plotové centrum

Společnost IDEALTRADE vznilka v roce 1996 a zabývá se prodejem a distribucí výrobků v oblasti stavebnictví, domu a zahrady. Od roku 2011 provozuje také plotové centrum, kterým oslovuje také koncové spotřebitele za pomoci široké nabídky plotů a oplocení. Jedná se o kvalitní ploty a pletiva od českého výrobce - euro panely, poplastované pletivo, svařované pletivo, dráty, sloupky a další příslušenství pro snadnou montáž.

Pokračovat ve čtení

Tiskněte na plast!

Firma Ofsito pose specializuje na potisk plastových materiálů pro venkovní i vnitřní reklamu (regálové upoutávky, nástěnné panely, reklamní bannery, plastové bezpečnostní a informační cedule, 3D loga a další).

Pokračovat ve čtení

Nerez Fruněk

Jednotlivá průmyslová odvětví jsou spolu propojená, a tak jsou na trhu firmy, kdy jedna má na starosti realizaci konstrukcí, jiná zase výrobu nerezových materiálů. Jestliže potřebujete využít služeb firmy zpracovávající nerezové materiály, obraťte se na Fruněk INOX s.r.o., nabízí pálení nerezu, řezání, vrtání, soustružení, ohýbání a sváření. Sídlo společnosti je v průmyslovém areálu ve Zlíně.

Pokračovat ve čtení

Matrace a historie

Jaká je historie madnešních matrací? Dříve se pro výplň matrací využívalo převážně seno, které se ale brzo proleželo, prášilo se z něj, a neposkytovalo takové pohodlí. Později se matrace plnily slámou, která měla výborné tepelné vlastnosti a byla také snadno dostupná. Díky tomu se mohla matrace často měnit (vložila se do něj nová náplň slámy).

Pokračovat ve čtení

Jak se dělá strategie podniku

Strategie podniku je nezbytnou podmínkou pro jeho úspěšný rozvoj.  Vychází ze strategické situační analýzy.  Na základě výsledků této analýzy by mělo být stanoveny poslání a vize podniku, které vám usnadní komunikaci a vystupování jak navenek, tak uvnitř firmy. V podnikové strategii jde o stanovení dlouhodobých cílů, průběhu jednotlivých akcí a rozmístění podnikových zdrojů. Můžeme ji chápat jako připravenost podniku na budoucnost.  Je důležité, aby firma byla schopna reagovat na změny, co se dějí v jejím okolí a k tomu také strategie slouží. Vzato metaforicky, tak podnik je loď a strategie je směr, kterým se musí loď vydat, aby dorazila úspěšně do předem vytyčeného cíle.