Proč přemýšlet nad kamerovým systémem?

kamerové systémy

Stále častěji jsou kamerové systémy instalovány v obcích. Důvodů je hned několik. Chrání veřejný pořádek, dohlíží na majetek obce a kamerový systém je schopen monitorovat dopravu. Jakmile dojde k přestupku či k trestnímu činu, díky záznamu na kameře je policie schopna snadno odhalit pachatele.

Zde však stojí otázka, zda monitorování občanů je v souladu se zákonem. Ptáte se, zda nenarušují kamerové systémy vaše soukromí? Nenarušují, pokud jsou použity v souladu se zákonem. Zákon totiž stanovuje, jak se mohou záznamy pořizovat a také jak se s nimi může nakládat.

Obce nejsou oprávněné používat kamerový systém. Obce vystupují pouze v roli zřizovatele těchto zařízení. Provozovatelem může být pouze obecní či státní policie. Ale obec musí hradit náklady spojené s pořízením a provozem kamerových systémů.

Kamerové systémy obce musí být použity pouze na veřejných prostorech. Nesmí zasahovat do soukromých sektorů, jinak by bylo narušeno soukromí obyvatelů. Také je potřeba rozlišit, zda kamerový systém je nastaven na online přenos bez ukládání záznamu či na offline přenos s ukládáním záznamu. Pokud by se jednalo o offline přenos, musí obec tuto skutečnost nakládat, protože se jedná o nakládání s osobními údaji.