K radarům a měřičům rychlosti se přidávají radary, které vám ukáží i espézetku.

měřiče a radary s SPZ

Měřiče rychlosti a radarů s SPZ se někteří řidiči obávají jako čert kříže. Dopravní značky slouží jako prvotní ukazatel, podle kterého by se všichni řidiči měli řídit. Nicméně často to tak vůbec není a značky jsou některými ve velké míře ignorovány. Kvůli tomu pak takoví neukáznění řidiči ohrožují životy ostatních účastníků komunikace. Jaký tato skutečnost měla dopad se dočtete v dnešním článku.

 

 

Proto přicházejí měřiče rychlosti s radary..

Řidiči totiž nejprve začali mít často pocit, že značky u silnic vlastně nic neznamenají. A to, že vám přikazují, abyste prostě jeli 50 km/h a ne víc tam opravdu není jen tak pro nic za nic. Zkrátka značky se mají dodržovat a to nejen v zájmu svojí bezpečnosti, ale i ostatních účastníků dopravní komunikace. Proto tato vysoká neukázněnost řidičů měla v první řadě za následek implementaci radarových ukazatelé nebo měřičů rychlosti.

Měřiče rychlosti totiž funguji dnes daleko lépe, než obyčejné značky. Slouží totiž jako výstrah a daleko více bije do očí. Když totiž vidíte velké číslo, kolik to vlastně jedete přímo bíjící do očí, tak to okamžitě strhne vaši pozornost v daleko větší míře. Řidiči tak mají mnohem větší tendenci reagovat a rychlost snížit na požadovanou hodnotu - nejčastěji  tedy 50 km/h.

Tyto měřiče vás někdy pouze informují o vaší aktuální rychlosti. V mnoha případech jsou ale vybaveny i radarem, který vaši rychlost zaznamenává. A v případě překročení odešle vaše číslo SPZ rovnou na policii. A vy se už jen můžete očekávat obsílku s pokutou. A to je ten důvod, proč jsou tyto měřiče tak účinné.

 

Měření nejen rychlosti ale i SPZ

Novinkou v této oblasti jsou měřiče neboli radary s SPZ. Ty kromě aktuální rychlosti řidiče dokáží reagovat i na konkrétní “espézetku” řidiče. Tu na displeji zobrazí, aby řidič ještě více zpozorněl, že on je ten, který rychlost překračuje.

To ale není zdaleka všechno. Kromě toho nový chytrý přístroj umí značky vozidel okamžitě kontrolovat v online databázi a zjistit tak, jestli vozidlo není kradené. Stejně jako dřívější modely umí poslat rovnou policii zprávu o překročení rychlosti i s fotografií vozidla a jeho SPZ.