Jak funguje 3D tisk?

Všechny druhy 3D tiskáren používají stejný princip tisku. Počítačový model rozloží do jednotlivých vrstev, které se pak přidávají a spojují v 3D objekt. Existuje spousta technologií, které umožňují tento typ tisku. Mezi základní typy patří SLS, což je zapékání práškového materiálu laserovým paprskem. Další možností je SLA – jedná se o nejstarší typ technologie. A pak MULTIJET MODELING, kdy je vosk vytlačován hlavami. Často používaná je také technologie LOM. Při této metodě je každá vrstva vyříznuta z plastu a plošně přilepena k předchozí vrstvě.

3D tisk je speciální technologie, proto je v současné době poměrně finančně náročnou záležitostí.