Jak se dělá strategie podniku

Strategie podniku je nezbytnou podmínkou pro jeho úspěšný rozvoj.  Vychází ze strategické situační analýzy.  Na základě výsledků této analýzy by mělo být stanoveny poslání a vize podniku, které vám usnadní komunikaci a vystupování jak navenek, tak uvnitř firmy. V podnikové strategii jde o stanovení dlouhodobých cílů, průběhu jednotlivých akcí a rozmístění podnikových zdrojů. Můžeme ji chápat jako připravenost podniku na budoucnost.  Je důležité, aby firma byla schopna reagovat na změny, co se dějí v jejím okolí a k tomu také strategie slouží. Vzato metaforicky, tak podnik je loď a strategie je směr, kterým se musí loď vydat, aby dorazila úspěšně do předem vytyčeného cíle.