Urnové pomníky po kremaci?

Ačkoliv s příchodem křesťanství do Evropy kremace silně ustoupila, dnes zažívá v Evropě boom. Otázkou zůstává, jak naložit s urnou.Pokud si pozůstalý či jeho rodila nepřála velké, monumentální náhrobky, volí se urnové pomníky.

Rozdíly mezi pomníky nejsou zanedbatelné. Urnový pomník je pietní stavbou kratšího formátu a uvnitř je místo pro samotnou urnu. Pozůstalí tak stále mají určité místo, kde mohou přinášet do váz květiny, svíčky a jiné předměty k uctění památky.

Urnový pomník se běžně skládá z krycí desky, rámu, soklu a nápisového těla. Nyní již nejsou nezvyklé ani na hřbitovech, dříve se používaly k místům mimo pohřebiště.