Dopravní a bezpečnostní značení do průmyslu

Zdá se Vám stávající bezpečnostní značení ve skladu tak ošoupané, až je neviditelné? V tom případě jste tady správně, protože se budeme věnovat dvěma technikám, které buďto obnoví značení (vyznačovací pásky) nebo samotná loga promítnou přímo na podlahu. Tak se pusťme do toho.

vyznačovací pásky

Značení je povinnost

Jelikož se bezpečnostní značení podlah stalo součástí legislativní úpravy, konkrétně zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a konkrétně § 6, je povinnost mít takto označenou podlahu. Značení slouží zejména k tomu, aby upozornili osoby pohybující se v prostoru o možném nebezpečí, které povede ke snížení úrazů. U značení je také nutné vybrat takovou symboliku, aby ji rozuměly i zahraniční návštěvy. Nejste-li si jisti, v nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, se dozvíte víc.

Značení pomocí proměnných projektorů

Zajímavou alternativou ke značení podlah je také moderní metoda, která využívá projektory. Ty loga jednoduše promítají na povrch podlahy, přičemž nedochází k postupnému opotřebení navigačních a bezpečnostních značek. Pro tyto pomocníky není problém vykreslit například piktogramy, vytvářit přechody pro chodce nebo vyznačit koridory pro vysokozdvižné nebo autonomní vozíky. Příjemným bonusem je také možnost automatického rozsvícení piktogramu v případě, že se blíží vozík nebo jsou v pohybu vrata.

Celé řešení je založeno na technologii LED, která je ekonomická a má dlouhou životnost. Principem tohoto značení je prosvěcování speciálních šablon s motivem pomocí projektoru. U některých modelů je možnost dokonce takto promítnuté logo rozblikat nebo ztlumit jeho jas.

vyznačovací pásky

Značení pomocí vyznačovacích pásek

Nechcete-li experimentovat, stále je k dispozici stará dobrá označovací páska, která je rychlým, a hlavně finančně přijatelným řešením. Tyto pásky jsou vyrobeny z odolného kaučukového lepidla a vyznačují se kromě jiného také značnou odolností vůči chemickému a mechanickému poškození. Samotná aplikace je jednoduchá, stačí vyměřit potřebnou délku přechodu nebo koridoru či místa na paletu a následně přilepit pomocí samolepící vrstvy vyznačovací pásku.