Podpora prodeje umí budovat dlouhodobý vztah zákazníka ke značce

podpora prodeje

Pokud si myslíte, že podpora prodeje hraje v celém marketingovém a komunikačním mixu druhé housle, jste na omylu. Tzv. sales promotion je marketingovou aktivitou, která většinou sice pouze doplňuje jiný nástroj, má však velký podíl na případném úspěchu či neúspěchu reklamních aktivit.

Podpora prodeje umí zásadním způsobem ovlivnit, jak zákazník vnímá danou značku. V ideálních případech působí na jeho emoce natolik, že jej může vést k impulsivnímu nákupu produktů, které by si jinak nekoupil. Například ochutnávky fungují skvěle. Pocit, že člověk dostane něco zadarmo, je osvědčeným a stále efektivním nástrojem, jak jej dostat na svou stranu. I při na první pohled malicherné ochutnávce v supermarketu dochází k budování dlouhodobých vztahů a loajality zákazníka k dané značce.

Rozhodně se tak vyplatí jednotlivé nástroje podpory prodeje zařadit do svých marketingových aktivit. Výsledky se sice nejspíše nedostaví ihned, avšak dlouhodobě mohou přilákat celou spoustu nových zákazníků.